நாமக்கல் இன்றைய முட்டை விலை நிலவரம்

தமிழ்நாடு NECC நாமக்கல் முட்டை விலை இன்று மேலும் விவரங்களுடன் கீழே உள்ள நாமக்கல் தினசரி முட்டை விலைகளைச் சரிபார்க்கவும். நாமக்கல் முட்டை விலை இன்று (ஜூலை 31, 2021) கோழி முட்டை ஒரு முட்டை ரூ. 4.60 நாட்டு கோழி முட்டை ஒரு முட்டை ரூ. 10 வாத்து முட்டை ஒரு முட்டை ரூ. 10.00 ஈமு பறவை முட்டை ஒரு முட்டை ரூ. 20.00 காடை முட்டை ஒரு முட்டை ரூ. 7.00 துருக்கி …

Petrol Price in Vellore Today – July 31 2021

As Of June 2017, Petrol Prices In India Are Revised Daily, And this is often Called The Dynamic Fuel Price Method. Petrol And Diesel Rates Are Revised At 06:00 A.m. Every Day. Before This Prices Were Revised Every Fortnight. Various Factors Impact the worth Of Fuel. These Include Rupee To US Dollar rate of exchange, …

Fish Price Today in Madurai

Check Daily Sea Fish Rates of Madurai Fish Market below with details Sea Fish Variety Weight Price Parai Meen (பாரை மீன்) 1 Kg Rs. 550 Ponnam Parai Meen (பாரை மீன்) 1 Kg Rs. 380 Vilai Meen Super (Emperor Fish) 1 Kg Rs. 480 Small Seela Meen (Barracuda) < 750 gram Rs. 700 Big Parai Meen …

Vegetables Price Today in Visakhapatnam

Check Daily Vegetable Rates of Visakhapatnam Market below with details Variety Weight Rate Kohlrabi (Nookal) 1 Kg 25.00 Bangalore Tomato (Bangalore Thakkali) 1 Kg 45.00 Ladies Finger (Vendakkai) 1 Kg 35.00 Mint (Pudina) 1 Bunch 10.00 Beans (Beans) 1 Kg 80.00 Beetroot (Beetroot) 1 Kg 45.00 Bitter Gourd (Pavakkai) 1 Kg 60.00 Bottle Gourd (Suraikai) …

Vegetables Price Today in Trichy

Check Daily Vegetable Rates of Trichy Market below with details Variety Weight Rate Kohlrabi (Nookal) 1 Kg 25.00 Bangalore Tomato (Bangalore Thakkali) 1 Kg 45.00 Ladies Finger (Vendakkai) 1 Kg 35.00 Mint (Pudina) 1 Bunch 10.00 Beans (Beans) 1 Kg 80.00 Beetroot (Beetroot) 1 Kg 45.00 Bitter Gourd (Pavakkai) 1 Kg 60.00 Bottle Gourd (Suraikai) …

Vegetables Price Today in Thrissur

Check Daily Vegetable Rates of Thrissur Market below with details Variety Weight Rate Kohlrabi (Nookal) 1 Kg 25.00 Bangalore Tomato (Bangalore Thakkali) 1 Kg 45.00 Ladies Finger (Vendakkai) 1 Kg 35.00 Mint (Pudina) 1 Bunch 10.00 Beans (Beans) 1 Kg 80.00 Beetroot (Beetroot) 1 Kg 45.00 Bitter Gourd (Pavakkai) 1 Kg 60.00 Bottle Gourd (Suraikai) …

Vegetables Price Today in Tambaram

Check Daily Vegetable Rates of Tambaram Market below with details Variety Weight Rate Kohlrabi (Nookal) 1 Kg 25.00 Bangalore Tomato (Bangalore Thakkali) 1 Kg 45.00 Ladies Finger (Vendakkai) 1 Kg 35.00 Mint (Pudina) 1 Bunch 10.00 Beans (Beans) 1 Kg 80.00 Beetroot (Beetroot) 1 Kg 45.00 Bitter Gourd (Pavakkai) 1 Kg 60.00 Bottle Gourd (Suraikai) …

Vegetables Price Today in Pimpri Chinchwad

Check Daily Vegetable Rates of Pimpri Chinchwad Market below with details Variety Weight Rate Kohlrabi (Nookal) 1 Kg 25.00 Bangalore Tomato (Bangalore Thakkali) 1 Kg 45.00 Ladies Finger (Vendakkai) 1 Kg 35.00 Mint (Pudina) 1 Bunch 10.00 Beans (Beans) 1 Kg 80.00 Beetroot (Beetroot) 1 Kg 45.00 Bitter Gourd (Pavakkai) 1 Kg 60.00 Bottle Gourd …

Vegetables Price Today in Ooty

Check Daily Vegetable Rates of Ooty Market below with details Variety Weight Rate Kohlrabi (Nookal) 1 Kg 25.00 Bangalore Tomato (Bangalore Thakkali) 1 Kg 45.00 Ladies Finger (Vendakkai) 1 Kg 35.00 Mint (Pudina) 1 Bunch 10.00 Beans (Beans) 1 Kg 80.00 Beetroot (Beetroot) 1 Kg 45.00 Bitter Gourd (Pavakkai) 1 Kg 60.00 Bottle Gourd (Suraikai) …

Vegetables Price Today in Oddanchatram

Check Daily Vegetable Rates of Oddanchatram Market below with details Variety Weight Rate Kohlrabi (Nookal) 1 Kg 25.00 Bangalore Tomato (Bangalore Thakkali) 1 Kg 45.00 Ladies Finger (Vendakkai) 1 Kg 35.00 Mint (Pudina) 1 Bunch 10.00 Beans (Beans) 1 Kg 80.00 Beetroot (Beetroot) 1 Kg 45.00 Bitter Gourd (Pavakkai) 1 Kg 60.00 Bottle Gourd (Suraikai) …

Vegetables Price Today in Noida

Check Daily Vegetable Rates of Noida Market below with details Variety Weight Rate Kohlrabi (Nookal) 1 Kg 25.00 Bangalore Tomato (Bangalore Thakkali) 1 Kg 45.00 Ladies Finger (Vendakkai) 1 Kg 35.00 Mint (Pudina) 1 Bunch 10.00 Beans (Beans) 1 Kg 80.00 Beetroot (Beetroot) 1 Kg 45.00 Bitter Gourd (Pavakkai) 1 Kg 60.00 Bottle Gourd (Suraikai) …

Vegetables Price Today in Navi Mumbai

Check Daily Vegetable Rates of Navi Mumbai Market below with details Variety Weight Rate Kohlrabi (Nookal) 1 Kg 25.00 Bangalore Tomato (Bangalore Thakkali) 1 Kg 45.00 Ladies Finger (Vendakkai) 1 Kg 35.00 Mint (Pudina) 1 Bunch 10.00 Beans (Beans) 1 Kg 80.00 Beetroot (Beetroot) 1 Kg 45.00 Bitter Gourd (Pavakkai) 1 Kg 60.00 Bottle Gourd …

Vegetables Price Today in Nashik

Check Daily Vegetable Rates of Nashik Market below with details Variety Weight Rate Kohlrabi (Nookal) 1 Kg 25.00 Bangalore Tomato (Bangalore Thakkali) 1 Kg 45.00 Ladies Finger (Vendakkai) 1 Kg 35.00 Mint (Pudina) 1 Bunch 10.00 Beans (Beans) 1 Kg 80.00 Beetroot (Beetroot) 1 Kg 45.00 Bitter Gourd (Pavakkai) 1 Kg 60.00 Bottle Gourd (Suraikai) …

Vegetables Price Today in Nagpur

Check Daily Vegetable Rates of Nagpur Market below with details Variety Weight Rate Kohlrabi (Nookal) 1 Kg 25.00 Bangalore Tomato (Bangalore Thakkali) 1 Kg 45.00 Ladies Finger (Vendakkai) 1 Kg 35.00 Mint (Pudina) 1 Bunch 10.00 Beans (Beans) 1 Kg 80.00 Beetroot (Beetroot) 1 Kg 45.00 Bitter Gourd (Pavakkai) 1 Kg 60.00 Bottle Gourd (Suraikai) …

Vegetables Price Today in Madurai

Check Daily Vegetable Rates of Madurai Market below with details Variety Weight Rate Kohlrabi (Nookal) 1 Kg 25.00 Bangalore Tomato (Bangalore Thakkali) 1 Kg 45.00 Ladies Finger (Vendakkai) 1 Kg 35.00 Mint (Pudina) 1 Bunch 10.00 Beans (Beans) 1 Kg 80.00 Beetroot (Beetroot) 1 Kg 45.00 Bitter Gourd (Pavakkai) 1 Kg 60.00 Bottle Gourd (Suraikai) …