இன்றைய நாமக்கல் முட்டை விலை நிலவரம் – மார்ச் 30, 2023

தமிழ்நாடு NECC நாமக்கல் முட்டை விலை இன்று

மேலும் விவரங்களுடன் கீழே உள்ள நாமக்கல் தினசரி முட்டை விலைகளைச் சரிபார்க்கவும்.

நாமக்கல் முட்டை விலை இன்று ()
கோழி முட்டை ரூ. 4.50
நாட்டு கோழி முட்டை ரூ. 10
வாத்து முட்டை ரூ. 10.00
ஈமு பறவை முட்டை ரூ. 20.00
காடை முட்டை ரூ. 7.00
துருக்கி முட்டை ரூ. 12.00

NECC நாமக்கல் முட்டை விகிதத்தை இன்று ஆங்கிலத்தில் சரிபார்க்கவும் Click here

☛ மேலும் சரிபார்க்கவும் Egg Price in Chennai Today

Frequently Asked Questions on நாமக்கல் முட்டை விலை?

இன்றைய கோழி முட்டை விலை?

ரூ. 4.50

இன்றைய நாட்டு கோழி முட்டை விலை?

ரூ. 10

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *